Podrobný průvodce nákupem realit

500,000 Kč až 30,000,000 Kč

Další možnosti vyhledávání

500 Kč až 500,000 Kč

Další možnosti vyhledávání
Nalezeno 0 nemovitostí Zobrazit výsledky
Výsledky vyhledávání

Jak koupit pozemek v Thajsku

Napsal daniel dne 03/04/2022
0

V současné době se nabízejí 2 nejvíce využívané možnosti, jak vlastnit pozemek v Thajsku:

  1. Dlouhodobý pronájem půdy na 30 let
  2. Založení společnosti s ručením omezeným

Informace o tom, jak se dá v Thajsku pořídit pozemek jsme již podrobně popsali v článku Jak koupit dům v Thajsku. Pro více informací o obou výše uvedených možnostech koukněte do tohoto článku…

Typy dokumentů prokazující vlastnictví půdy

V Thajsku je mnoho různých právních listin, které jsou používané jako důkaz vlastnictví nemovitosti nebo dokládající práva k nim. Nicméně doporučujeme jen 3 typy, které jsou nejbezpečnější a nejprůhlednější. Zde jsou listiny vysvětlené v pořadí důležitosti od nejmenší k nejvyšší.

Nor Sor Sam – Certifikát o užívání

Podobný jako Potvrzený certifikát o užívání, kromě toho že nebyly ještě provedeny všechny formality k potvrzení užívacího práva. Před jakýmkoliv převodem musí být provedeno oznámení o tomto úmyslu, musí být odesláno a 30 dnů zveřejněno. Až poté lze zaregistrovat jakoukoliv změnu stavu vztahu k půdě. Nedoporučujeme nákup půdy jen na základě této listiny.

Nor Sor Sam Kor – Potvrzený certifikát o užívání

Ten potvrzuje, že osoba v něm uvedená má ověřené užívací právo k půdě. Znamená že všechny podmínky pro vydání Chanotu – Dokladu o vlastnictví byly splněny, ale vydání Chanotu není ještě provedeno. Půdu je možno prodat, pronajmout, použít jako hypotéku, zástavu atd. Veškeré hranice půdy byly zaměřeny jen pomocí GPS a občas se může stát že při opravdu pečlivém přeměřování půdy před vydáním Chanotu, je půda o kousek větší nebo menší.

Chanote – Doklad o vlastnictví

Je certifikát o vlastnictví půdy. Osoba, jejíž jméno je v něm uvedeno má zákonné právo k půdě a může ho použít jako doklad pro státní orgány. Chanote je vydáván po stanovení hranic nemovitosti systémem GPS, zároveň přeměřením přímo na pozemku pracovníky pozemkového úřadu. Je to nejbezpečnější právní listina a je vysoce doporučovaná.

Při setkání s jakoukoliv právní listinou si dobře prohlédněte originály včetně všech potvrzení a doložek. Přesvědčte se o pravém vlastníku nemovitosti a pořiďte si věrné překlady. Ujistěte se, že na pozemku neváznou žádná břemena a že není předmětem veřejného zájmu. Chanote a Nor Sor Sam Kor jsou jediné listiny, které registrují vlastnické právo nebo nájem a opatrný cizinec by neměl jiné akceptovat.

Porovnejte nabídky